ru
Geographical Index / Topographical landmarks
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gryaznaya River, the
Gugoya Spring
Gulf of Finland, the
Ilmen Lake
Ilzhenskoye Lake
Inoniyemi Cape
Ivanovsky Rapids
Ivina River, the
Ivinskoye Reservoir, the
Izhora Hills, the
Izhora Plateau, the
Izhora River, the
Izhorskoye Lake
Joalsky Waterfall
Kamenka Lake
Kamenny Ruchey
Kanomka River, the
Kapralyev Ruchey
Kapsha River, the
Kapshozero
Karbuselka River, the
Karelian Isthmus, the
Kastenka River, the
Kavgolovskoye Lake
Kazola, Waste Land
Kazyan Lake
Kerest River, the
Khabolovo Lake
Khabolovoskoye Lake
Khanko Peninsula, the
Kharvazi River, the
Kharvyazi Marsh
Khepoyarvi Lake
Kheppoyarvi Lake
Khiyitola
Khrevitsa River, the
Khrevitsi Springs
Khvoylovo Lake
Kievskoye Shosse (Kiev Highway)
Kilpola Island
Kirisha River, the
Kirkhgof Mountain
Klinok Island
Knyazhya Gora
Kobona River, the
Kobonka River, the
Kobrinka River, the
Kolokolnya, mountain
Kolp River, the
Kolpanka River, the
Koltushi Heights, the
Koltushi Hills, the
Kondega River, the
Konevets, Island
Kopanskoye Lake
Koporka River, the
Koporsky Bay, the
Koporsky Bay, the
Kopor'ye Bay, the
Korodynka River, the
1 2 3 4 5 6 7 8 9