ru
Persons / Finchenko, Aleksandr Yevgenyevich

Finchenko, Aleksandr Yevgenyevich


Activities
Scientist


Mentioned in articles:

Ladva, group of villages
LADVA, a group of Veps villages in the south-eastern part of Podporozhye District. Located on the banks of the Oyat River and Lake Ladvinskoye. It consists of the villages of Vasilievskaya, Kazychenskaya, Makarievskaya, Minitskaya, Fyodorovskaya,... more