ru
1 2 3 4 5 6 7
Belyayev, Mitrofan Petrovich
Public figure
Belyayeva, G.V.
Artist
Bem, Franz Ludwig
Musician
Benois, Albert Aleksandrovich
Artist
Benois, Alexandr Nikolayevich
Artist
Benois, Nikolay Aleksandrovich
Artist
Benois, Nikolay Leontyevich
Architect
Berednikov, Yakov Ivanovich
Scientist
Beretti, Vikenty Ivanovich
Architect
Bergen, Hans
Architect
Berger, N.A.
House owner
Berggolts, Olga Fyodorovna
Literary man
Berlioz, Hector
Musician
Bernikov, Sergey Petrovich
Architect
Bernstam, Leopold - Berngard (Leopold Adolfovich)
Artist
Bertash, Aleksandr Vitalyevich
Author of the encyclopedia articles
Bervi- Flerovsky, Vasily Vasilyevich (the real name was Wilhelm Wilhelmovich Bervi)
Public figure
Besser, I.F. von
Besson, P.
Literary man
Bestuzhev (Marlinsky), Aleksandr Aleksandrovich
Literary man
Bestuzhev, Aleksandr Aleksandrovich
Public figure
Bestuzhev, Mikhail Aleksandrovich
Public figure
Bestuzhev, Nikolay Aleksandrovich
Public figure
Bestuzheva, Praskovya Mikhailovna
Bestuzhevs, The
Public figure
Betancourt, Avgustin Avgustinovich
Architect
Bezborodko, Aleksandr Andreyevich
Statesman
Bezpalov, Innokenty Fyodorovich
Architect
Bezrukikh, Pavel Yefimovich
Bianki, Vitaly Valentinovich
Literary man
1 2 3 4 5 6 7