ru
1 2 3 4
Labetsky, Yury Yevgenyevich
Actor
Ladyzhnikov, Ivan Pavlovich
Public figure
Lagoda- Shishkina, Olga Antonovna
Artist
Laistner, Ursula von
Artist
Laktionov, Aleksandr Ivanovich
Artist
Lalayev, Matvey Stepanovich
Lallukka, Maria
Lallukka, Uho
Lamansky, Yevgeny Ivanovich
Statesman
Lampi Senior, Johann Baptist
Artist
Lancere, Nikolay Yevgenyevich
Architect
Langvagen, Vasily (Wilhelm) Yakovlevich
Architect
Lankinen, Yalmari
Architect
Lanskoy, Aleksey Victorovich
Author of the encyclopedia articles
Lapin, Victor Arladyevich
Author of the encyclopedia articles
Lapshin, Vladimir Anatolyevich
Scientist
Larin, Paraske
Larionov, Mikhail Fyodorovich
Artist
Latukka, Ukho
Literary man
Laurikalla, Selim Yalmari
Clergyman
Laval, Aleksandra grigoryevna, Countess
House owner
Lavrov, A.C.
Entrepreneur
Lavrov, Mikhail Fyodorovich
Clergyman
Lavrov, Nikolay Aleksandrovich, archpriest
Clergyman
Lavrov, Nikolay Grigoryevich
Actor
Lavrov, Pyotr Yevstafyevich
Military man
Lazarev, Ivan Lazarevich, Count
Entrepreneur
Lazarevs, the
Entrepreneur
Lazarevsky, Anatoly Vasilyevich
Lebedev, Gleb Sergeyevich
Scientist
1 2 3 4