ru
1 2 3 4
Lebedev, Ioann Mikhaylovich
Clergyman
Lebedev, Vasily Alekseyevich
Literary man
Lefstrem, Christian Wilhelm
Entrepreneur
Leikin, Nikolay Aleksandrovich
Literary man
Lelyakov, Aleksey Grigoryevich
Architect
Lem, Stanislav
Literary man
Lenin, Vladimir Ilyich (the real name was Ulyanov)
Statesman
Lennorot, Elias
Scientist
Lensky, Dmitry Timofeyevich (the real name was Vorobyev)
Actor
Lentovsky, Mikhail Valentinovich
Actor
Leonova, Darya Mikhaylovna
Actor
Leonty, bishop of korelia and Ladoga
Clergyman
Lepekhin, Ivan Ivanovich
Scientist
Lermontov, Mikhail Yuryevich
Literary man
Leskov, Nikolay Semyonovich
Literary man
Lesman, Yuri Mikhaylovich
Scientist
Lev ( Leonid Mikhaylovich Yegorov)
Clergyman
Lev (Lev Danilovich Nagolkin), St.
Clergyman
Lev (Tserpitsky), archbishop
Clergyman
Levenkov, Aleksandr Danilovich
Architect
Levinson-Lessing, Vladimir Frantsevich
Museum employee
Levitan, Isaak Ilyich
Artist
Levitsky, Dmitry Grogoryevich
Artist
Levshin, Mikhail Aleksandrovich
Actor
Levsky
Leykin, Mikhail Iosifovich
Author of the encyclopedia articles
Likhachev, Dmitry Sergeyevich
Scientist
Lindgrem, Armas
Architect
Linevsky, Aleksandr Mikhaylovich
Scientist
Lipatov, Aleksey Anatolyevich
Scientist
1 2 3 4