ru
1 2 3 4
Luther, Martin
Clergyman
Lutsko, E.N.
Luukka, Maria
Lvov, Aleksey Fyodorovich
Musician
Lvov, Georgy Aleksandrovich
Lvov, Nikolay Aleksandrovich
Architect
Lvovs, the
Lyadov, Anatoly Konstantinovich
Musician
Lyaistner, Ursula von
Artist
Lyapunov, Sergey Mikhaylovich
Musician
Lykoshina, Anna Petrovna
Clergyman
Lykov, Aleksandr Anatolyevich
Actor
Lykov, Nikolay Nikolayevich
Artist
Lytkina, Vera Nikolaevna
Artist
Lyubarova, Irina Petrovna
Architect
Lyubitskaya, Yelena Sergeyevna
Cultural specialist
Lyubushka Susaninskaya (Lyubov Ivanovna Lazareva), the Blessed
Clergyman
Lyulin, Aleksandr Sergeyevich
Literary man
1 2 3 4