ru
Geographical Index / Leningrad Oblast, the / Lodeynoye Pole District
1 2 3 4

Lodeynoye Pole District


Group name
Leningrad Oblast, the

Alyokhovshchina Village
Andreyevshchina Village
Domozhirovo Village
Imochenitsi Village
Lodeynoye Pole Town
Lyugovichi Village
Mandera Village
Nikonovshchina Village
Oyat Settlement, Railway Station
Polyanka Village
Staraya Sloboda Village
Svirstroy Urban Settlement
Tervenichi Village
Vonozero Village
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
Yanega Settlement
1 2 3 4