ru
Slantsy district. Map-scheme
Slantsy district. Map-scheme
Slantsy Town
Slantsy Town
Slantsy Town
Slantsy Town
Slantsy Town. Map-scheme
Slantsy Town. Map-scheme
Slantsy Town. The railway station
Slantsy Town. The railway station
Smerdovitsy country estate. Plan (1870)
Smerdovitsy country estate. Plan (1870)
"Sogintsy Village. The Church of St. Nicholas". Watercolor by Y.S. Ushakov. 1970
Sologubovka Village
Sologubovka Village
Sologubovka Village
Sologubovka Village
Sologubovka Village. German militaruy cenetery
Sologubovka Village. German militaruy cenetery
Somino country estate
Somino country estate
Somino Village
Somino Village
Somino Village
Somino Village
Somino Village. Ringing of a church bell. Photograph of the late 19 th cent. - the early 20th cent.
Somino Village. Ringing of a church bell. Photograph of the late 19 th cent. - the early 20th cent.
Sosnovo Village. Lakes Ulovnoye and Razdolinskoye
Sosnovo Village. Lakes Ulovnoye and Razdolinskoye
Sosnovo Village. The Church of All Saints of Russia
Sosnovo Village. The Church of All Saints of Russia
Sosnovo Village. The House of Culture
Sosnovo Village. The House of Culture
Sosnovy Bor Town
Sosnovy Bor Town
Sosnovy Bor Town. Andersengrad
Sosnovy Bor Town. Andersengrad
Sosnovy Bor Village. The Church of the Icon of the Mother of God of the Burning Bush
Sosnovy Bor Village. The Church of the Icon of the Mother of God of the Burning Bush
Sosnovy Bor, town
Sosnovy Bor, town
Srine with the relics of St. Alexander of Svir
Srine with the relics of St. Alexander of Svir
St .Antony Dymsky Monastery of the Holy Trinity. I. Pervukhin. 1867
St .Antony Dymsky Monastery of the Holy Trinity. I. Pervukhin. 1867
St .Antony Dymsky Monastery of the Holy Trinity. Lake Dymskoye
St .Antony Dymsky Monastery of the Holy Trinity. Lake Dymskoye
St. Alexander Svirsky Monastery of the Holy Trinity. The Icon
St. Alexander Svirsky Monastery of the Holy Trinity. The Icon "Appearance of the Holy Trinity to St. Alexander Svirsky"
St. Alexander Svirsky Monastery of the Holy Trinity. The Tansfiguration Cathedral
St. Alexander Svirsky Monastery of the Holy Trinity. The Tansfiguration Cathedral
St. Alexander Svirsky Monasteryof the Holy Trinity. The Tansfiguration Cathedral
St. Alexander Svirsky Monasteryof the Holy Trinity. The Tansfiguration Cathedral
St. Ignaty (Bryanchaninov)
St. Ignaty (Bryanchaninov)
St. Prince Alexander Nevsky. Icon. The 1990s.
St. Prince Alexander Nevsky. Icon. The 1990s.
St. Prince Alexander Nevsky. The Icon
St. Prince Alexander Nevsky. The Icon