ru
Geographical Index / Historical Toponyms / Novgorod Gubernia (Province) / Novoya Ladoga Uyezd

Novoya Ladoga Uyezd


Group name
Novgorod Gubernia (Province)

Khotovo Village
Kuyvozi Village
Pomyalovo Village
Prusyni Village
Prusynskaya Gorka Village
Soltsi Village
Srednyaa Verkhovina Village
Uspenskoye Village