ru
Geographical Index / Historical Toponyms / Novgorod Gubernia (Province)

Novgorod Gubernia (Province)


Group name
Historical Toponyms

Belozersky Uyezd
Borovichi Uyezd
Cherepovets Uyezd
Chudovo Railway Station
Demyansky Uyezd
Kirillovsky Uyezd
Krestetsky Uyezd
Malaya Vishera Uyezd
Novgorod Uyezd
Novoya Ladoga Uyezd
Obonezhskaya Pyatina ("Fifth")
Staraya Russa Uyezd
Tikhvin Uyezd
Ustyuzhensky Uyezd
Valdai Uyezd