ru
Articles / The Church of St. Gennady of Novgorod and St. Yevfimy of Novgorod on the Kovalevskoye cemetery (Kovalevo Village, Vsevolozhsk District)

The Church of St. Gennady of Novgorod and St. Yevfimy of Novgorod on the Kovalevskoye cemetery (Kovalevo Village, Vsevolozhsk District)


Subject / Religion. Church/Orthodox churches

reference


Mentioned in articles:

Vsevolozhsk District
VSEVOLOZHSK DISTRICT, a part of Leningrad Oblast. Area: 2945.4 sq. km. Population: 215,200. Adm. center: Vsevolozhsk Town. Comprises Sertolovo Town, six urban settlements (Dubrovka, settlement named after Morozov, settlement named after Sverdlov,... more