ru
Geographical Index / Leningrad Oblast, the / Volosovo District
1 2 3 4

Volosovo District


Group name
Leningrad Oblast, the

Alternative names
1927

Arbonye Village
Begunitsi Village
Beseda Settlement
Bolshaya Vruda Village
Bolshoy Sabsk Village
Bolshoye Kikerino Village
Bolshoye Teshkovo Village
Bolshoye Zarechye Village
Cherenkovitsi Village
Chernoye Village
Chirkovitsi Village
Dobryanitsi Village
Edazi Village
Gomontovo Village
Gubanitsi Village
Ilyeshi Village
Izvara Village
Kalitino Settlement
Kalitino Village
Kaskovo Village
Kempolovo Village
Khilok Village
Khotnezha Village
Kikerino Railway Station
Kikerino Settlement
Klopitsi Village
Knyazhevo Village
Kurkovitsi Village
Kursk Village
Lagonovo Village
Lopets Village
Maloye Kikerino Village
Modolitsi Village
Moloskovitsi Village
Pruzhitsi Village
Pyataya Gora Village
Selishche Village
Seltso Settlement
Slepino Village
Smerdovitsi Village
Stariye Smolegovitsi Village
Terpilitsi Village
Torosovo Village
Volgovo Village
Volosovo Town
Yablonitsi Village
Yastrebino Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
Zimititsi Village
1 2 3 4