ru
Geographical Index / Historical Toponyms
1 2 3 4 5 6 7

Historical Toponyms


Aliskapa Village
Andreyevsky Distrct of the Leningrad Region
Antrea
Berezovskoye
Beryozovka, Village
Bogoyavlensky Pogost
Boksiti (Bauxite)
Bolshaya Budogoshch, village
Bolshaya Izhora, Village
Bolshiye Borki, Village
Bolshoye Zaborye, village
Bor, Village
Borisova Gorka Village
Borovichi Area
Budogoshch District
Bugri, Village
Burya Staraya, Village
Bystroretsky
Cherepovets Area
Cherepovets Gubernia
Cherepovetsky Uyezd
Chudinova, Village
Chyud
Desyatskaya, Village
Detskoye Selo District of the Leningrad Region
Dinaburg Road
Doldoviye Nivi, Village
Duntsyn Bor, Village
Dyatlitsky Pokrovsky Pogost
Estlyandia
Estonian SSR
Euryapyae Village
Euryapyae, region in the Karelian Isthmus
Filippovskaya, Village
Finland Gubernia (Province)
Galichno Village
Gatchina Uyezd
Gatchina/Yekaterinverdersky Prospekt
Gdov District
Gimoretsky Pogost
Glinki Village has been a part of Luzhitsi Village of the Kingisepp District
Gori, Village
Gorka, Village
Gorodensky Pogost
Grand Principality of Finland
Greznevo Village
Greznevsky Nikolsky Pogost
Grigoryevsky Lyeshsky Pogost
Gryazno (Grezno), Village
Guba Village
Ilyinskoye, Village
Ingermanlandia (Ingria)
Ingermanlandia, Estonian (Estonian Ingria)
Ingermanlandian Gubernia (Province)
Inkere-Voyskorovo, village
Irinovka Volost
Ivan-Gorod Uyezd
Ivanovka Village
Ivanovskoye of Kirov District
Ivanovskoye Village
1 2 3 4 5 6 7