ru
Geographical Index / Historical Toponyms
1 2 3 4 5 6 7
Lotsmanskoye Village
Luga Area
Lustovka, Village
Lyadi District
Lyuban District of the Leningrad Region
Lyuban-Gorka Settlement
Malaya Budogoshch, village
Malaya Kovshovka, Village
Maliye Borki, Village
Maloye Gatchino Village
Maly Syrets, Village
Mariyenburg
Mariyengof
Marli
Medushi, Village
Medvedkovo
Mga District
Mikhailovsky Pogost on the territory of Volkhov Town
Mikhailovsky Tervenichsky Pogost
Mikkeli Gubernia (Province)
Mokrishvitsi Village
Murino Volost
Murmansk Area
Murmansk District
Myslinka, factory settlement
Namoyniye Peski Village
Narva Province
Narva Road
Neuvola (Neyvola)
Nevastoy, settlement
Nevdubstroy
Nikkorovo, Village
Nikolskaya, Village
Niyenshants
Nizhnyaya Zagvozdka
Nosok Village
Novaya Derevnya, Village
Novaya Krasnaya Gorka
Novaya Siverskaya, Village
Novaya, Village
Novgorod Area
Novgorod Gubernia (Province)
Novgorod Land
Novgorod Region under the rule of Governor-General
Noviye Duboviki
Noviye Myodushi, Village
Novo-Petrovskoye, Village
Novoladozhsky District of the Leningrad Region
Novoselye District
Obonezhskaya Sotnya (Borough)
Obonezhsky Row (the second name is Obonezhskaya Pyatina)
Obonezhye
Oktyabrskoye, Village
Olonets Gubernia (Province)
Olonets Province
Olonets Region ruled by Governor-General
Olonets Town
Olonets Uyezd
Olonetsky Krai
Opolsky Vozdvizhensky Pogost
1 2 3 4 5 6 7