ru
Activities / Landowner
1 2 3
Muravyev, Nikolay Nikolayevich
Scientist
Muravyev, Nikolay Yerofeyevich
Landowner
Musin-Pushkin, Ivan Aleksandrovich
Landowner
Neplyuyevs, the
Landowner
Olenina (nee Poltoratskaya), Yelizaveta Markovna
Landowner
Perevoshchikova, Yekaterina Maksimovna
Landowner
Peyker, Ivan Ustinovich
Landowner
Platonov, A.P.
Landowner
Polovtsov, Aleksandr Aleksandrovich
Statesman
Protasova, Anna Stepanovna, Countess
Landowner
Rakeyev, Fyodor Spiridonovich
Military man
Razumovsky, Lev Kirillovich, Count
Military man
Razumovskys, the
Landowner
Rebinder, Vasily Mikhaylovich
Landowner
Renkevich, Yekaterina Mikhaylovna
Landowner
Sablukov, Aleksandr Ulyanovich
Landowner
Shuvalov, Pyotr Pavlovich, Count
Landowner
Shuvalova (nee Beloselskaya-Belozerskaya, Princess), Olga Esperovna, Countess
Landowner
Shuvalova, Aleksandra Illarionovna, Countess
Landowner
Skvortsov, Pavel Vasilyevich
Military man
Sollogub (Sologub), Ivan Antonovich, Count
Landowner
Solodovnikov, Aleksandr Yemelyanovich
Landowner
Stiglitz, Aleksandr Ludwigovich, Baron
Entrepreneur
Stroganova, Maria Yakovlevna
Landowner
Tatarinov, Nikolay Aleksandrovich
Landowner
Tolstaya, Anna Alekseyevna
Landowner
Tomilov, Aleksey Romanovich
Landowner
Trubetskaya, Yelizaveta Esperovna
Landowner
Trubnikov, Diodor Vasilyevich
Landowner
Velio, Yekaterina Ivanovna, baroness
Landowner
1 2 3