ru
1 2 3 4
Vadkovsky, Fyodor Fyodorovich
Public figure
Vakar, Platon Alekseyevich
Vakhrushev, Pavel Filadelfovich
Architect
Vakhtin, Nikolay Vasilyevich
House owner
Vala, Katri
Literary man
Valgren, Ville
Artist
Vampilov, Aleksandr Valentinovich
Literary man
Varakin, Yevgeny Pavlovich
Architect
Varfolomey (Vladimir Chupov), father superior
Clergyman
Vargin
Entrepreneur
Varnava of Gethsemane (Vasily Ilyich Merkulov), St., priest in monastic order
Clergyman
Varnek, Aleksandr Grigoryevich
Artist
Varyevara, Johann
Clergyman
Vasilchikov, Illarion Vasilyevich
House owner
Vasilchikova, Sophia Illarionovna
House owner
Vasilenko, Sergey Nikiforovich
Actor
Vasilisk (Gavrilov), St.
Clergyman
Vasilkov, Yuri X.
Teacher
Vasilkovsky, Pyotr Yevgenyevich
Scientist
Vasily III Ivanovich, Grand Prince of Moscow
Statesman
Vasily Kalika
Clergyman
Vasily (Vasily Ivanovich Zelentsev), bishop
Clergyman
Vasily, archbishop (Kalika)
Clergyman
Vasilyev, Aleksandr Victorovich
Architect
Vasilyev, Boris Lvovich
Literary man
Vasilyev, Fyodor Aleksandrovich
Artist
Vasilyev, K.K.
Architect
Vasilyev, N.
Actor
Vasilyeva, Yelena Yevgenyevna
Scientist
Vaulin, Pyotr Kuzmich
Artist
1 2 3 4