ru
1 2 3 4
Rabin, I.I.
Artist
Rachkov, Nikolay Borisovich
Literary man
Rachmaninoff, Sergei Vasilyevich
Musician
Raden, Maria V. von
Radishchev, Aleksandr Nikolayevich
Literary man
Radlov, Sergey Ernestovich
Actor
Radlov, Vasily Vasilyevich (Friedrich Wilhelm)
Museum employee
Raevskys, the
House owner
Rafaila (Varnot), mother superior
Clergyman
Rakeyev, Fyodor Spiridonovich
Military man
Rakhkonen, Aleksandr
Literary man
Rakhya, Ivan (Yukka) Abramovich
Public figure
Ranta, Sulkho
Musician
Rantsov, Aleksandr Romanovich
Military man
Rantsovs, the
Rasputin, Valentin Grigoryevich
Literary man
Rasskazova, Tatyana Dmitriyevna
Actor
Rastrelli, Bartholomeo Carlo
Artist
Rastrelli, Francesco de
Architect
Ratnikova, Marina Semyonovna
Museum employee
Ravdonikas, Vladislav Iosifovich
Scientist
Razdorsky, Aleksey Igorevich
Author of the encyclopedia articles
Razumovsky, Aleksey Grigoryevich, Count
Statesman
Razumovsky, Kirill Grogoryevich, Count
Statesman
Razumovsky, Lev Kirillovich, Count
Military man
Razumovsky, Mikhail Vitalyevich
Actor
Razumovskys, the
Landowner
Rebinder, Vasily Mikhaylovich
Landowner
Reder, Stefan
Clergyman
Regel, Arnold Eduardovich
Architect
1 2 3 4