ru
1 2
Ober, Daniel Francois Espri
Musician
Obolenskaya (nee Weimarn), Lidiya Aleksandrovna
House owner
Obolenskaya, Kira Ivanovna, Princess
Clergyman
Obolenskys, the
House owner
Obraztsov, Mikhail Stepanovich, archpriest
Clergyman
Odintsov, Georgy Fedotovich
Military man
Odoyevsky, Vladimir Fyodorovich, Prince
Literary man
Ogareva, S.M.
Okhotnikova, Aleksandra Petrovna
Ol, Andrey Andreyevich
Architect
Olaf Saint
Statesman
Oldenburg, Sergey Fyodorovich
Scientist
Oleg, Prince
Statesman
Olenin, Aleksey Nokolayevich
Scientist
Olenin, Pyotr Alekseyevich
Artist
Olenin, Rostislav Mikhaylovich
Scientist
Olenina (nee Poltoratskaya), Yelizaveta Markovna
Landowner
Olenina, Anna Alekseyevna
Olenins, the
House owner
Oleynikov, I.M.
Entrepreneur
Olga, Princess
Statesman
Olkhovsky, Aleksandr Valerianovich
Architect
Olsufyev, Matvey Dmitriyevich
Statesman
Opekushin, Aleksandr Mikhailovich
Artist
Orbeli, Leon (Levon) Abgarovich
Scientist
Orbeli, Ruben Abgarovich
Scientist
Orlov, Aleksey Fyodorovich
Statesman
Orlov, Grigory Grigoryevich, Count
Military man
Orlov, Sergey Nikolayevich
Scientist
Orlovs, The
1 2