ru
1 2 3
Iakov Omuchusky
Clergyman
Ibragimbekov, Rustam Mamed Ibragim ogly
Literary man
Ibsen, Henrik
Literary man
Iessen, Aleksandr Aleksandrovich
Scientist
Ignashkin, Yakov Yakovlevich
House owner
Ignaty (Dmitry Aleksandrovich Bryanchaninov)
Clergyman
Ignaty (Matfey Afanasyevich Semyonov), archbishop
Clergyman
Ikonnikov, Yuli Mikhailovich
Teacher
Ikonnikovs, the
Ilarion Gdovsky
Clergyman
Ilarion (Vladimir Alekseyevich Troitsky), archbishop
Clergyman
Illarion (Ioann Andreyevich Kirillov), priest in monastic order
Clergyman
Illarionova, Irina Nikolayevna
Author of the encyclopedia articles
Ilmer, Karl
Statesman
Ilyinogorsky, Pyotr Mikhailovich
Clergyman
Ilyinsky, Yegor Ivanovich
Entrepreneur
Ilyukhina, Lyudmila Mikhaylovna
Cultural specialist
Ilyukhina, Yulia Vladimirovna
Ilyushin, Sergey Vladimirovich
Scientist
Imranov, Y.I.
Artist
Ingal, Vladimir Iosifovich
Artist
Inkinen, Taaveti
Innokenty (Nechayev), bishop
Clergyman
Inostrantsev, Aleksandr Aleksandrovich
Scientist
Ioakim, bishop
Clergyman
Ioann VI Antonovich, Emperor
Statesman
Ioann III
Statesman
Ioann IV, Tsar
Statesman
Ioann (Ivan Matveyevich Snychev), metropilitan
Clergyman
Ioann Kochurov, high priest
Clergyman
1 2 3