ru
1 2
Cameron, Charles
Architect
Capek, Karel
Literary man
Catherine I, Empress
Statesman
Catherine II, Empress
Statesman
Chalgren, Jean-Francois
Architect
Chaliapin, Fyodor Ivanovich
Actor
Charkin, Albert Serafimovich
Artist
Charleman, Iosif Iosifovich
Architect
Chayev, Sergey Nikolayevich
House owner
Chegis, Vladislav Antonovich
Clergyman
Chekanova, Olga Aleksandrovna
Author of the encyclopedia articles
Chekhonin, Segey Vasilyevich
Artist
Chekhov, Anton Pavlovich
Literary man
Chekur, German Fyodorovich
Scientist
Chelishchev, Pyotr Ivanovich
Literary man
Cheltsov, Mikhail Pavlovich, archpriest
Clergyman
Cherepnin, Nikolay Nikolayevich
Musician
Cherkasov, Nikolay Konstantinovich
Actor
Cherkassky, Aleksey Mikhailovich, Prince
Statesman
Chernetsov, Grigory Grigoryevich
Artist
Chernik, Ivan Denisovich
Architect
Chernitsky, Aleksandr Nikolayevich
Artist
Chernov, Anatoly Petrovich
Architect
Chernov, Pakhom Kondratyevich
Military man
Chernyagin, Nikolay Nikolayevich
Scientist
Chernyshev, Grigory Petrovich, Count
Military man
Chernyshevskaya, Olga Sokratovna (nee Vasilyeva)
Chernyshevsky, Nikolay Gavrilovich
Literary man
Cherokov, V.S.
Military man
Chervyakov, Yevgeny Veniaminovich
Actor
1 2