ru
1 2 3 4
Lipsky, Vladimir Aleksandrovich
Architect
Lishev, Vsevolod Vsevolodovoch
Artist
Lisyansky, Yuri Fyodorovich
Military man
Liszt, Franz
Musician
Litovchenko, Maria Timofeyevna
Artist
Liukonen, Pyotr
Entrepreneur
Loginov, Yevgeny Yuryevich
Statesman
Lohrmann, Ernst Bernhard
Architect
Lokhvitskaya-Skalon, Mirra Aleksandrovna
Literary man
Lokhvitsky, Iosif Vladimirovich
Landowner
Lomakin, Gavriil Yakimovich (Ioakimovich)
Musician
Lomonosov, Mikhail Vasilyevich
Scientist
Lopatin, Gherman Aleksandrovich
Public figure
Lope De Vega Carpio (Lope Felix De)
Literary man
Lopukhin, Nikita
Landowner
Lopukhina, Evdikiya Fyodorovna, Tsarina
Lopukhina, Yekaterina Nikolayevna
House owner
Lopukhins, The
Losev, Aleksandr Vasilyevich
Lozina-Lozinsky, Vladimir Konstantinovich, archpriest
Clergyman
Lozinsky, Mikhail Leonidovich
Literary man
Lozinsky, Rostislav Romanovich
Clergyman
Lugovaya, Aleksandra Aleksandrovna
Actor
Lukashevich, Pyotr Semyonovich
Architect
Lukasinsky, Valerian
Public figure
Lukian (Kutsenko), archimandrite
Clergyman
Lukichev, Aleksey Vasilyevich
Artist
Lukina, Diana Gennadyevna
Actor
Lukovitskys , the
Lunin, Mikhail Sergeyevich
Military man
1 2 3 4