ru
Activities / Clergyman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tikhon (Timofey Vasilyevich Sokolov), bishop
Clergyman
Tikhon (Vasily Ivanovich Belavin), patriarch
Clergyman
Trifon Gorodetsky, St.
Clergyman
Trifon of Pechenga, St.
Clergyman
Tseplyak, Ian (Johann) Hyacinth, archbishop
Clergyman
Ukhabov, Aleksandr Kirillovich
Clergyman
Uspensky, Pyotr Innokentyevich
Clergyman
Varfolomey (Vladimir Chupov), father superior
Clergyman
Varnava of Gethsemane (Vasily Ilyich Merkulov), St., priest in monastic order
Clergyman
Varyevara, Johann
Clergyman
Vasilisk (Gavrilov), St.
Clergyman
Vasily Kalika
Clergyman
Vasily (Vasily Ivanovich Zelentsev), bishop
Clergyman
Vasily, archbishop (Kalika)
Clergyman
Venedikt (Vasily Ivanovich Grigorovich), archbishop
Clergyman
Veniamin (Kazansky), metropolitan
Clergyman
Veniamin (Putsek-Grigorovich)
Clergyman
Veniamin (Vasily Pavlovich Kazansky), metropolitan
Clergyman
Victor (Ostrovidov), bishop
Clergyman
Vinogradov, Pavel
Clergyman
Vladimir (Bogoyavlensky), metropolitan
Clergyman
Vladimir (Vladimir Fyodorovich Pishchulin)
Clergyman
Vladimir (Vladimir Savvich Kotlyarov), metropolitan
Clergyman
Volkov, Aleksandr Pavlinovich
Clergyman
Vorobyev, Nikolay
Clergyman
Vorobyev, Sergy Aleksandrovich
Clergyman
Vorslav, Ioann Iosifovich
Clergyman
Yatinen, Antti (Andrey) Davidovich
Clergyman
Yelevfery (Vorontsov), metropolitan
Clergyman
Yermogen, archimandrite
Clergyman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11