ru
Activities / Clergyman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lozina-Lozinsky, Vladimir Konstantinovich, archpriest
Clergyman
Lozinsky, Rostislav Romanovich
Clergyman
Lukian (Kutsenko), archimandrite
Clergyman
Luther, Martin
Clergyman
Lykoshina, Anna Petrovna
Clergyman
Lyubushka Susaninskaya (Lyubov Ivanovna Lazareva), the Blessed
Clergyman
Makary II, metropolitan of Novgorod and Velikiye Luki
Clergyman
Makary the Roman, St.
Clergyman
Makary, metropolitan
Clergyman
Manuil (Victor Victorovich Lemeshevsky), metropolitan
Clergyman
Manuil (Vitaly Vladimirovich Pavlov), archbishop
Clergyman
Marfa ( K.R. Romanova), nun
Clergyman
Maria (Kudryavtseva)
Clergyman
Maria of Gatchina (Lelyanova)
Clergyman
Markell (Nikolay Romanovich Rodyshevsky), bishop
Clergyman
Martiry Zelenetsky (Mina Stefanovich), St.
Clergyman
Melanchthon, Filipp
Clergyman
Meliton (Mikhail Dmitriyevich Solovyev)
Clergyman
Mikhail (Desnitsky), metropolitan
Clergyman
Mikhaylovsky, Kapiton Iakovlevich
Clergyman
Mironov, Mikhail
Clergyman
Mitrofan, father superior (Mikhail Aleksandrovich Osyak)
Clergyman
Molchanov, Arkady Gavrilovich
Clergyman
Mun, Sen
Clergyman
Nazary (Nikolay Alekseyevich Lavrinenko), archimandrite
Clergyman
Nectary (Nestor Konstantinovich Trezvinsky)
Clergyman
Nedremsky, Nikolay
Clergyman
Neovius, Adolf
Clergyman
Nikanor (Klementyevsky), metropolitan
Clergyman
Nikifor Vazheozersky, St.
Clergyman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11