ru
1 2 3 4 5 6 7
Basin, Nikolay Petrovich
Architect
Basin, Pyotr Vasilyevich
Artist
Batyushkov, Konstantin Nikilayevich
Literary man
Baydakov, Aleksey Aleksandrovich
Cultural specialist
Baydakova, Olga Yuryevna
Cultural specialist
Bazanin, Grigory Afanasyevich
House owner
Bazarova, Irina Aleksndrovna
Author of the encyclopedia articles
Bazen, Pyotr Petrovich
Architect
Bazhenov, Vasily Ivanovich
Architect
Bazhinov, Victor Ivanovich
Architect
Bedny, Demyan ( the real name was E.A. Pridvorov)
Literary man
Beggrov, Aleksandr Karlovich
Artist
Beggrov, Karl Petrovich
Artist
Begicheva, Yekaterina Mikhaylovna
House owner
Bekhterev, Segey Stanislavovich
Actor
Beklemishev, Vladimir Aleksandrovich
Artist
Belavenets, Ivan Petrovich
Scientist
Belavsky, Pyotr Ivanovich
Clergyman
Belevtsev, Ioann
Clergyman
Belgardt, Maria Valerianovna
Belinsky, Vissarion Grigoryevich
Literary man
Bell, Franz Franzevich
Landowner
Bellinsgauzen, Faddey Faddeyevich
Military man
Belogrud, Andrey Yevgenyevich
Architect
Belov, Gennady Grigoryevich
Musician
Belova, Anna Aleksandrovna
Actor
Belova, Lyudmila Nikolayevna
Museum employee
Bely, Andrey (the real name was Boris Nikolayevich)
Literary man
Belyakov, Semyon Matveyevich
Architect
Belyatskaya, Yevgenia Timofeyevna
Actor
1 2 3 4 5 6 7