ru
1 2 3 4 5 6 7
Bogoyavlensky, Leonid Konstantinovich, archpriest
Clergyman
Bogush-Sestrenkevich, Stanislav
Clergyman
Bolotov, Aleksandr Ivanovich
Bolotov, Aleksey Pavlovich
Scientist
Bolotov, Andrey Timofeyevich
Scientist
Bolotov, Timofey Petrovich
Military man
Bolotsky, N.C.
Artist
Bolyasov, Vyacheslav Victorovich
Actor
Bomasson, Oscar
Architect
Bonch-Bruyevich, Vladimir Dmitriyevich
Public figure
Bonnat, Leon
Artist
Bonsdorf, Aksel Robertovich (Aksel Edward)
Scientist
Borenius-Lahteenkorva, Aksel August
Scientist
Boris Godunov, Tsar
Statesman
Borisov, Georgy Petrovich
Cultural specialist
Borisova, Valeria Leonidovna
Library employee
Borodin, Aleksandr Porfiryevich
Scientist
Borovikovsky, Vladimir Lukich
Artist
Bortnyansky, Dmitry Stepanovich
Musician
Bosse, Yuly Andreyevich (Gerald Ernest)
Architect
Botkin, Sergey Petrovich
Doctor
Botkin, Vasily Petrovich
Literary man
Bour, Friedrich Wilhelm
Architect
Boytsov, Aleksey Zakharyevich
Artist
Bradbury, Rey Duglas
Literary man
Brandenburg, Nikolay Yefimovich
Scientist
Brandt, Karl Ivanovich
Architect
Bratchikov, Mikhail Dmitriyevich
Architect
Bremer, Otto Vasilyevich
Architect
Brenna, Vikenty (Vincenzo) Frantsevich
Architect
1 2 3 4 5 6 7