ru
Geographical Index / Leningrad Oblast, the / Volkhov District / Staraya Ladoga Village

Staraya Ladoga Village


Group name
Volkhov District

Sovetskaya Street
Volkhovsky Prospekt